برای صرفه جویی در مصرف پهنای باند و سرعت بیشتر بارگزاری، از سیستم "بارگزاری محتوا در زمان مشاهده" استفاده شده است که تاخیر در بارگزاری تب ها به همین دلیل است.در بارگزاری تب ها صبور باشید و اگر مشکلات این بخش غیر قابل تحمل است از طریق بخش ارتباط با ما با ذکر نوع مرورگر و نوع اینترنت خود به ما اطلاع دهید.
طبیب پرس